Over de kring

Over de kring

Bestuur

Voorzitter: Sabrina Marx
Ondervoorzitter: Sarah Cilissen
Secretaris: Daisy Mombeek
Penningmeester: Eva Verbruggen

 

Doelstellingen van de kring

Doelstelling 1: vertegenwoordiging
De psychologenkring is hét aanspreekpunt voor lokale psychologen en zorgverleners in de regio. Een belangrijke taak zit in de vertegenwoordiging van de psycholoog in de regio. Om deze doelstelling te verwezenlijken, onderneemt de kring volgende acties:
– Het opmaken van een sociale kaart met de erkende psychologen uit de regio. Deze sociale kaart wordt verspreid bij andere beroepsgroepen waaronder de huisarts. De verspreiding kan digitaal of op papier. Deze sociale kaart wordt ook weergegeven op de webpagina van de kring en op de website van VVKP.
– Er wordt elke kringvergadering een vast agendapunt opgenomen rond de wettelijke regelgeving van het beroep.
– Profilering van het beroep naar o.a. andere beroepsgroepen (bv. ontmoetingsavond, voordracht op huisartsenkring, kinékring,…).
– o.a. kwaliteitslabel (opleiding – specialisatie – supervisie – ervaring)

Doelstelling 2: netwerking
De psychologenkring toont (bereidheid tot) aanwezigheid op lokale overlegstructuren. Hiertoe zal de psychologenkring proactief de regio verkennen en in kaart brengen welke overlegstructuren aanwezig zijn en relevant voor psychologen. De psychologenkring zal de
mogelijkheden verkennen tot samenwerking en afstemming met actoren en voorzieningen op 2e en 3e lijn. De psychologenkring staat in voor het faciliteren van onderlinge samenwerkingen: leren kennen van elkaars werking, specialisatie,…

Doelstelling 3: deskundigheidsbevordering
De psychologenkring staat in voor het organiseren van bijscholing voor de lokale psychologen en andere zorgverleners en het aanvragen van accreditering hiervoor. De psychologenkring stemt af met andere lokale structuren. De psychologenkring verkent mogelijkheden voor intervisie/supervisie, het organiseren van bijscholing, het organiseren intervisie/supervisie,…

 

Lid worden

Leden worden enkel toegelaten mits het voorleggen van de nodige bewijsdocumenten gebonden aan de voorwaarden. Concreet gaat dit over volgende documenten:
– Inschrijvingsbewijs bij VVKP en BFP
– Attest verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
– Erkenningsnummer psychologencommissie
Deze bewijsdocumenten moeten per lid bijgehouden worden in het archief van de regionale kring. Elk lid draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze documenten aan te leveren aan de kring en de voorzitter op de hoogte te brengen van elke wijziging.

Voor meer informatie en lidmaatschapsaanvragen kunnen gericht worden aan de voorzitter.